Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, die een jaar lang intensief bezig zijn voor de vereniging. Als bestuur kom je wekelijks bijeen om het vastgestelde beleid uit te voeren, de dagelijkse gang van zaken te bespreken en de voortgang van het beleidsplan te sturen. Als bestuur ben je de controlerende factor binnen de vereniging, ben je het aanspreekpunt voor intern en extern en zorg je dat alle normen en waarden worden gewaarborgd. 

Binnen de vereniging staat er minimaal vier keer per jaar een ALV (Algemene Leden Vergadering) op het programma. Op de ALV legt het bestuur haar plannen uit aan de leden, waar vervolgens over gediscussieerd en gestemd kan worden. Als dagelijks bestuur overleg je regelmatig met de Raad van Commissarissen en de Kascommissie, groepen die het dagelijks bestuur helpen door hen advies te geven over uiteenlopende zaken. 

Binnen Zwolle vertegenwoordigt het dagelijks bestuur S.V. Oikos Nomos tijdens de overleggen met het SOOZ (Studenten Overleg Orgaan Zwolle), en het VOZ (Voorzittersoverleg Zwolle). Hier komen alle studentenverenigingen bijeen om samen een front te kunnen vormen en de gang van zaken binnen Zwolle te bespreken.

Dagelijks Bestuur der s.v. Oikos Nomos

Bestuur Schiller

Voorzitter: Lotte Schiller

Vicevoorzitter: Quirine Bremer

Secretaris: Lotte Marino

Penningmeester: Thijs Derksen

Algemeen Secundus: Luciën Hu

2021 - 2022

Bestuur Tuik  

Voorzitter: Lotte Tuik

Vicevoorzitter: Dèvaney de Vries

Secretaris: Lisa van het Bolscher

Penningmeester: Max Noot

Algemeen Secundus: Thijs Vrieling

2020 - 2021

Bestuur Hofsink

Voorzitters: Iris Hofsink en Joyce de Bruin

Vicevoorzitter: Joyce de Bruin

Secretaris: Diann Breman

Penningmeester: Bonne Meijeraan

Algemeen Secundus: Maud Schut

2019 - 2020

Bestuur Boonstra

Voorzitter: Henk Boonstra

Vicevoorzitter: Emma van de Poll

Secretaris: Annora Salomons

Penningmeester: Rick Uitdewilligen

Algemeen Secundus: Iris Hofsink

2018 - 2019

Bestuur Lindeboom

Voorzitter: Yannick Lindeboom

Vicevoorzitter: Juliette den Hoed

Secretaris: Mariëlle Pruim

Penningmeester: Stefan Romkes

Algemeen Secundus: Marlon Verhoef

2017 - 2018

Bestuur Kampen

Voorzitter: Jonne Kampen

Vicevoorzitter: Bente Berendsen

Secretaris: Loete Heijdenrijk

Penningmeester: Kim Kranendonk

Algemeen Secundus: Yannick Lindeboom

2016 - 2017

Bestuur Mickers

Voorzitter: Huub Mickers

Vicevoorzitter: Daan de Bont

Secretaris: Maaike van ‘t Klooster

Penningmeester: Martijn Wilts

Algemeen Secundus:

Marouschka van der Tuuk

2015 - 2016

Bestuur Haak

Voorzitter: Tessa Haak

Secretaris: Charlotte Doornheim

Penningmeester: Menno Gerritsen

Vicevoorzitter: Kevin Uittenbosch

Algemeen secundus: Elise Oostenbrink

2014 - 2015

Bestuur Campmans

Voorzitter: Michel Campmans

Secretaris: Miriam Riefel

Penningmeester: Roelof Roos

Vicevoorzitter: Collin Mezach

Algemeen secundus: Nienke Harbers

2013 - 2014

Bestuur Elzinga

Voorzitter: Tom Elzinga

Secretaris: Maaike Ankoné

Penningmeester: Martijn Wilts

Vicevoorzitter: Marleen Timmen

Algemeen secundus: Jose de Wit

2013 - 2014

Bestuur de Wagt

Voorzitter: Fera de Wagt

Secretaris: Fréderique Reemer

Penningmeester: Dianne Kusters

Vicevoorzitter: Marleen Timmen

Algemeen secundus: Jose de Wit

2012 - 2013

Bestuur Scholtens II

2011 - 2012

Bestuur Scholtens I

2010 - 2011

Bestuur de Velde II

2010 - 2011

Bestuur de Velde I

2009 - 2010

Bestuur Schuurman

2008 - 2009

Bestuur Huijsmans

2007 - 2008

Bestuur Doornbos

2006 - 2007

Bestuur van Haaften

2005 - 2006

Bestuur van Buuren

2004 - 2005

Bestuur Bernards

2003 - 2004

Bestuur Slot

2002 - 2003

Bestuur Esselbrugge

2001 - 2002

Bestuur Florijn

2000 - 2001

Bestuur Groen

1999 - 2000

Bestuur Feijen

1995

1993 - 1994